Januar – hvad siger sygeplejersken?

Sygeplejersken er Dansk Sygeplejeråds Fagblad og udkommer en gang om måneden. Det har til formål at den”…faglige udvikling skal beskrives og debatteres” og at sætte “…sygeplejerskers interesser på dagsordenen og [være] med til at styrke medlemmernes handlemuligheder som sygeplejerske, sygeplejestuderende, samfundsborger og som gruppe.” (kilde: https://dsr.dk/sygeplejersken/om-sygeplejersken) I 2018 vil jeg hver måned opridse den måneds Sygeplejerskens aktuelle temaer og …