Når sorg fylder mere end overenskomstforhandlinger

Med overenskomstforhandlinger for offentligt ansatte, burde det klart være emnet for dagens indlæg. I virkeligheden er der tusindvis af sygeplejefagligt relevante emner, jeg kunne tage op, men i dag er jeg vist mest bare Signe. Også i dag er det den 2 marts, som er fødselsdagen for min farmor, der døde i 2009. Sædvanligvis ville jeg …

Taknemmelighed – eller lidt om det sygeplejen kan lære mig om livet

I dag blev jeg mindet om, at nogle gange handler det om at huske på, hvad man egentlig har. Jeg vil godt indrømme, at jeg kæmper med mismod og fortvivlelse. Med frygten for at tilværelsen bliver ved med at føles så brutal. Og den er brutal. Men den er ikke kun det, og det er …

Januar – hvad siger sygeplejersken?

Sygeplejersken er Dansk Sygeplejeråds Fagblad og udkommer en gang om måneden. Det har til formål at den”…faglige udvikling skal beskrives og debatteres” og at sætte “…sygeplejerskers interesser på dagsordenen og [være] med til at styrke medlemmernes handlemuligheder som sygeplejerske, sygeplejestuderende, samfundsborger og som gruppe.” (kilde: https://dsr.dk/sygeplejersken/om-sygeplejersken) I 2018 vil jeg hver måned opridse den måneds Sygeplejerskens aktuelle temaer og …