Hvem har ansvaret for værdigheden?

Værdighed er et begreb, man hører om jævnligt. I sygeplejen taler man om at behandle og pleje mennesker værdigt eller eksempelvis om den værdige død. I FN’s erklæring om menneskerettigheder er værdighed og lighed formulerede vilkår for alle mennesker uanset baggrund, køn og race. Sågar i tv, fx Robinson-ekspeditionen er værdighed et ofte omtalt kriterium …

Om psykiske lidelser, helbredelse og psykofarmaka

I forbindelse med Sindets Dag tirsdag den 10. oktober 2017 fik Folkekirkens Hus besøg af Peter Gøetzsche, læge, forsker og leder af Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet. Gøetzsche er kendt for at udtale sig meget kritisk omkring psykofarmaka og har blandt andet skrevet ”Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse”. I interviewet på Sindets Dag udtaler …

Vil du være med til at forbedre sundhedsvæsnet?

I Sundhedsvæsenet hører man ofte om kvalitet. Kvalitetssikring. Kvalitetsforbedring. For mange klinger det langt væk af at spørgsmål om økonomi og effektivisering, men herunder hører altså også patientsikkerhed. For at sikre den kvalitet, der har med patientsikkerhed at gøre, findes Styrelsen for Patientsikkerhed, som beskæftiger sig med forskellige aspekter af dette. På deres hjemmeside fremgår det, …